Management

Shri. N. Dharmalingam

Chairman

Dr. S. Karthikeyan

Correspondent

Shape Thumb
Shape Thumb
Shri. S. Murugan

Trustee

Smt. K. Punithavalli

Secretary

Smt. D. Savithri

Trustee

Shape Thumb
Shape Thumb
Dr. G. Jayaprakash

Principal

Dr. N. Prasannan

CEO

Prof. P. Malarvizhi

Dean

Shape Thumb
Shape Thumb